Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Книга за учителя

3. Аудио към учебника

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10
Unit Chatroom

4. Аудио към тетрадката

5. Тестове

Ресурси за Ученика

1. Аудио към учебника

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10
Unit Chatroom

2. Аудио към тетрадката