Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Книга за учителя

3. Аудио към учебника

Unit Starter
Изтегли всичко
Unit 1&2
Изтегли всичко
Unit 3&4
Изтегли всичко
Unit 5&6
Изтегли всичко
Unit 7&8
Изтегли всичко
Unit 9&10
Изтегли всичко
Unit 11&12
Изтегли всичко
Units Extra
Изтегли всичко

4. Тестове

5. Аудио към Grammar Fun


Изтегли всичко

Примерно годишно разпределение

Разпределение 2019г. - 2020г.

Ресурси за Ученика

1. Електронно четим учебник

2. Аудио към учебника

Unit Starter
Изтегли всичко
Unit 1&2
Изтегли всичко
Unit 3&4
Изтегли всичко
Unit 5&6
Изтегли всичко
Unit 7&8
Изтегли всичко
Unit 9&10
Изтегли всичко
Unit 11&12
Изтегли всичко
Units Extra
Изтегли всичко

3. Аудио към Grammar Fun


Изтегли всичко