ПРАВНИ НОРМИ И УСЛОВИЯ

ПРАВНИ НОРМИ И УСЛОВИЯ

 

Преамбюл

Този сайт е собственост и се управлява от Pearson Education Limited – компания регистрирана в Англия и Уелс, чието седалище е в Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE. Регистрационен номер на компанията 872 828, ДДС номер GB278 5371 21.

 

Условия за ползване

Тези условия касаят Вас и са във връзка с ползването на материалите от този сайт. Вие сте отговорни да ги сведете до вниманието на всеки, който ползва материали от този сайт, в резултат на достъп до него.

 

Авторското право върху всички материали от този сайт (освен ако не е посочено друго) са собственост на 1999–2015 Pearson Education Limited. Четенето, копирането или адаптирането на който и да е материал от сайта предполага съгласие с тези правила и условия.

 

Потребителите имат право да гледат, принтират, свалят върху какъвто и да е носител, материали за лична (не с търговска цел) употреба, като правейки това не им се позволява да премахват или изменят, която и да е търговска марка, авторско право или други права, доказващи собственост.

 

Потребителите нямат право да променят съдържанието на този сайт или да го възпроизвеждат, свързват (да създават вторични материали), рамкират (да разделят уебстраницата в няколко секции, които използват HTML код, за да изтеглят съдържание от различни източници) или да използват т. нар.дълбоко свързване” (отнася се до поставяне на линк към Вашия сайт, който води до определени, не начални, страници в рамките на друг сайт), без изричното съгласие на Pearson Education Limited.

 

Потребителите нямат право да разпространяват, предават, възпроизвеждат или публикуват по електронен път или чрез всякакви други средства, която и да е част от данните без предварителното писмено разрешение на Pearson Education Limited. Всички други права са запазени.

 

Всички търговски марки, използвани тук, принадлежат на съответните им собственици. Използването на търговска марка в нашия уебсайт не дава право на автора или издателя да упражняват права на собственост върху тези търговски марки, нито пък предполага принадлежност или поръчителство на нашия уебсайт от техните собственици.

 

Pearson Education Limited полага усилия, за да гарантира, че информацията в този сайт е достоверна, тя се предоставя на принципа "както си е”, без гаранции от какъвто и да е вид, както и не дава гаранция, изрична или подразбираща се, че съдържанието на този сайт е точно, пълно или актуално. Pearson Education Limited не поема никаква отговорност за грешки или пропуски. Използването на текстове от този сайт е на Ваша отговорност. Pearson Education Limited не носи отговорност за каквито и да е искове или загуби от какъвто и да е характер, включително на трети лица. Има се предвид не само, загуба на печалба, а така също и преки, непреки, специални или последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността за употреба на този сайт на трета страна.

 

Pearson Education Limited не поема отговорност за съдържанието на който и да е сайт, към който има хиперлинк, както и за всяко използване на лични данни от трето лице, работещо с такива уебсайтове. Линковете се предоставят на принципа "както си е", без гаранции, преки или косвени, за информацията, предоставена в тях.

 

Всички автори или доставчици на връзки (линкове) в този сайт трябва да имат предвид, че Pearson Education Limited не е задължен да чете, проверява или редактира съдържанието от такива връзки (линкове). Pearson Education Limited приема такъв материал, свързан към неговия сайт чисто въз основа на разбирането, че Pearson Education Limited е дистрибутор, (а не издател) на този материал и чрез свързване към този сайт, авторът или доставчик на връзката (линка) дава мълчалива гаранция, че той/тя/то ще обезщети/компенсира Pearson Education Limited в случай на всяко действие, което възникне като резултат от публикацията на такъв материал, появил се на или чрез този сайт. Всички лица, които имат достъп до този сайт, също са уведомени за този факт.

 

Pearson Education Limited полага усилия, за да гарантира, че публикациите, рекламите и офертите на този сайт отговарят напълно на изискванията на английското право и законодателството на всяка друга страна, в която Pearson Education Limited възнамерява да ги покаже. В случай, че правото на чужда държава, не може да бъде напълно спазено, тогава Pearson Education Limited счита, че не трябва да насочва такова съдържание към съответната държава.

 

Всички информационни табла и форуми на разположение тук, както и изявления и становища, изразени в статиите на отделните сътрудници или рекламодатели, принадлежат на тях и не представляват становища или мнения на Pearson Education Limited.

 

Този сайт предоставя на потребителите безплатна информация и услуги, а в случаите когато Pearson Education Limited добави такива, за които се изисква плащане, потребителите ще бъдат уведомени своевременно и ще им бъдат дадени инструкции за абониране за този тип услуги.

 

Pearson Education Limited прави всичко възможно за изключване на вируси от интернет страницата си, но не гарантира, че сървърът не съдържа вируси или други компоненти, които биха могли да заразят, повредят или причинят вреда на Вашия компютър или друг вид собственост, когато получавате достъп, разглеждате, сваляте (download) или по друг начин ползвате този уеб сайт. Във връзка с това, Ви препоръчваме да вземете всички необходими предпазни мерки, преди да изтеглите информация от този сайт.

 

Информацията, предадена чрез този сайт, достига до Вас чрез обществени далекосъобщителни мрежи. Pearson Education Limited не дава гаранция, че работата на този сайт ще бъде непрекъсната или без грешки и се освобождава от всякаква отговорност по отношение на такива.

 

Тези условия се уреждат от и се тълкуват в съответствие с английското право.

Съдържанието на тези страници е собственост на 1999–2014 Pearson Education Limited, освен ако не е посочено друго. "Addison-Wesley", "Longman" и "Prentice Hall" са търговски марки на Pearson Education Limited или други дружества в групата на Pearson Education. "FT" и "Financial Times" са търговски марки на Financial Times Limited. "Penguin" е търговска марка на Penguin Books Limited.

 

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с Отдел Обслужване на клиенти в България: 052 600516, help@pearson.bg