cover

Електронно четимите учебници и MyLiveBeat са достъпни само след регистрация с персонален код за достъп.

Кодовете за електронно четими учебници 2-7 клас са предоставени на училищата, които използват съответната учебна система. Срокът на валидност е за текущата учебна година.

Кодовете за MyLiveBeat са отпечатани на вътрешната корица на помагалата LiveBeat Motivator. Срокът на валидност е една година от датата на регистрация на кода.
Всички права запазени Pearson Education Limited
© 2024