Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Книга за учителя

3. Аудио към учебника

Unit Starter
Изтегли всичко
Unit 1 & 2
Изтегли всичко
Unit 3 & 4
Изтегли всичко
Unit 5 & 6
Изтегли всичко
Unit 7 & 8
Изтегли всичко
Unit 9
Изтегли всичко

5. Тестове

6. Допълнителни материали

Ресурси за Ученика

1. Електронно четим учебник

2. Аудио към учебника

Unit Starter
Изтегли всичко
Unit 1 & 2
Изтегли всичко
Unit 3 & 4
Изтегли всичко
Unit 5 & 6
Изтегли всичко
Unit 7 & 8
Изтегли всичко
Unit 9
Изтегли всичко

Допълнителни материали