Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Книга за учителя

3. Аудио към учебника

5. Тестове

6. Допълнителни материали

Ресурси за Ученика

2. Аудио към учебника

Допълнителни материали