Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Книга за учителя

3. Аудио към учебника

4. Аудио към тетрадката

5. Тестове

Ресурси за Ученика

1. Електронно четим учебник

2. Аудио към учебника

3. Аудио към тетрадката