Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Книга за учителя

3. Аудио към учебника

Unit 1
Изтегли всичко
Unit 2
Изтегли всичко
Unit 3
Изтегли всичко
Unit 4
Изтегли всичко
Unit 5
Изтегли всичко
Unit 6
Изтегли всичко
Unit 7
Изтегли всичко
Unit 8
Изтегли всичко
Unit 9
Изтегли всичко
Unit 10
Изтегли всичко
Unit 11 Chatroom
Изтегли всичко

4. Аудио към тетрадката


Изтегли всичко

5. Тестове

Ресурси за Ученика

1. Електронно четим учебник

2. Аудио към учебника

Unit 1
Изтегли всичко
Unit 2
Изтегли всичко
Unit 3
Изтегли всичко
Unit 4
Изтегли всичко
Unit 5
Изтегли всичко
Unit 6
Изтегли всичко
Unit 7
Изтегли всичко
Unit 8
Изтегли всичко
Unit 9
Изтегли всичко
Unit 10
Изтегли всичко
Unit 11 Chatroom
Изтегли всичко

3. Аудио към тетрадката


Изтегли всичко