Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Учебна тетрадка

3. Книга за учителя

4. Аудио към учебника

5. Аудио към тетрадката

6. Тестове

7. MyLiveBeat

Ресурси за Ученика

1. MyLiveBeat

2. Електронно четим учебник

3. Аудио към тетрадката


Изтегли всичко