Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Книга за учителя

3. Аудио към учебника

Unit_Starter&Alphabet
Изтегли всичко
Unit_1&2
Изтегли всичко
Unit_3&4
Изтегли всичко
Unit_5&6
Изтегли всичко
Unit_7&8
Изтегли всичко
Unit_9-end
Изтегли всичко

4. Аудио към тетрадката


Изтегли всичко

5. Тестове

Ресурси за Ученика

1. Електронно четим учебник

2. Аудио към учебника

Unit_Starter&Alphabet
Изтегли всичко
Unit_1&2
Изтегли всичко
Unit_3&4
Изтегли всичко
Unit_5&6
Изтегли всичко
Unit_7&8
Изтегли всичко
Unit_9-end
Изтегли всичко

3. Аудио към тетрадката


Изтегли всичко