Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Учебна тетрадка

3. Книга за учителя

4. Аудио към учебника

Unit Starter
Изтегли всичко
Unit 1&2
Изтегли всичко
Unit 3&4
Изтегли всичко
Unit 5&6
Изтегли всичко
Unit 7&8
Изтегли всичко
Unit 9&10
Изтегли всичко
Unit 11&12
Изтегли всичко
Unit 13&14
Изтегли всичко

5. Аудио към тетрадката


Изтегли всичко

6. Тестове

7. Аудио към Grammar Fun


Изтегли всичко

8. Допълнителни материали

Ресурси за Ученика

1. Електронно четим учебник

2. Аудио към учебника

Unit Starter
Изтегли всичко
Unit 1&2
Изтегли всичко
Unit 3&4
Изтегли всичко
Unit 5&6
Изтегли всичко
Unit 7&8
Изтегли всичко
Unit 9&10
Изтегли всичко
Unit 11&12
Изтегли всичко
Unit 13&14
Изтегли всичко

3. Аудио към тетрадката


Изтегли всичко

4. Аудио към Grammar Fun


Изтегли всичко