Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

2. Отговори на задачите от учебника

3. Отговори на задачите от тетрадките

4. Книга за учителя

5. Тестове

Ресурси за Ученика

1. Електронно четим учебник