Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни изданияРесурси за Учителя

1. Електронен учебник за учителя

Примерно годишно разпределение

Разпределение 2019г. - 2020г.

Ресурси за Ученика

1. Електронно четим учебник